Základní informace o soutěži

Mezinárodní interpretační soutěž Beethovenův Hradec se koná v prostředí pohádkového zámku Hradec nad Moravicí již od 60. let 20. století. Soutěž je určena mladým interpretům do 32 let (včetně). Během čtyřletého cyklu se střídají nástroje housle, viola, violoncello a klavír (vyhlášen pro rok 2021). Soutěž je tříkolová, finálové kolo se koná ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Mezinárodní porota uděluje tři hlavní ceny a několik mimořádných cen.

Soutěž se těší světovému renomé a pro laureáty tvoří významné místo v životopisu. Vždyť mezi vítěze se v minulosti zařadily osobnosti jako houslisté Ivan Ženatý, Hana Kotková, Jiří Vodička, Martina Bačová, violisté Ladislav Kyselák, Jan Pěruška, Alexander Besa, Jitka Hosprová, violoncellisté Miroslav Petráš, Michaela Fukačová, Daniel Veis, Jiří Bárta, z klavíristů Jiří Skovajsa, Ivan Klánský, Jan Jiraský či Eliška Novotná. Mnozí z nich hradeckou soutěž navštěvují v roli interpretů, porotců, korepetitorů či pedagogů nastupující hudební generace.

V roce 2014 vznikla publikace Beethovenův Hradec: Hudební medailon zámku Hradec nad Moravicí, která nabízí pohled na hudební historii místa i soutěže.

Pořadatelé
Za finanční podpory
Partneři
Mediální partneři