Pro soutěžící

58. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec je vyhlášen pro obor klavír.

Soutěž je určena interpretům do 30 let (včetně). Všechna soutěžní kola jsou přístupná veřejnosti, kandidáti nehrají anonymně. V průběhu soutěže mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy, které může pořadatel využít k propagačním účelům bez dalšího souhlasu kandidáta. Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.

Soutěž se koná ve dnech 16.—20. června 2021 na zámku Hradec nad Moravicí, kde na pozvání knížecí rodiny Lichnovských pobývala řada významných osobností, např. v letech 1806 a 1811 Ludwig van Beethoven, v letech 1846 a 1848 Franz Liszt.

58. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec pořádá Beethovenův Hradec, z. s. a Základní umělecká škola, Opava, p. o. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem — správou zámku Hradec nad Moravicí za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky a dalších sponzorů.

Přihláška

Zájemci o účast v soutěži vyplní webovou přihlášku, která musí být doplněna fotografií a potvrzením o zaplacení vstupního poplatku. Uzávěrka přihlášek je 18. dubna 2021. Do 3. května 2021 budou přijatým kandidátům zaslány informace na e-mail uvedený v přihlášce. Z kapacitních důvodů bude do soutěže akceptováno prvních 45 přihlášek.

Elektronické přihlášky budou spuštěny do konce roku 2020.

Vstupní poplatek

Soutěžící uhradí vstupní poplatek 1600 Kč (nebo 65 EUR) nejpozději do 18. dubna 2021.

Název banky: Fio banka, a.s.
Název příjemce: Beethovenův Hradec, z. s.
Číslo účtu: 2901490376 / 2010
Variabilní symbol: uvést datum narození ve formátu ddmmrrrr (např. 01021995)
Zpráva pro příjemce: BH 2021 – jméno soutěžícího (např. BH 2021 – Petr Novák)

Jméno soutěžícího a účel platby by měly být uvedeny. Vstupní poplatek je nevratný

Repertoár

1. kolo trvání kola max. 15 minut.
a) Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga (volný výběr z Dobře temperovaného klavíru — 1. a 2. díl)
b) Franz Liszt: Etuda podle vlastního výběru

2. kolo trvání kola 35 – 45 minut
a) Ludwig van Beethoven: libovolná sonáta (celé dílo)
b) Reprezentativní skladba/skladby (i výběr z cyklu) napsaná v 19., 20. nebo 21. století

3. kolo* Jeden z koncertů pro klavír a orchestr Ludwiga van Beethovena:
Koncert pro klavír č. 1 C dur op. 15
Koncert pro klavír č. 2 B dur op. 19
Koncert pro klavír č. 3 c moll op. 37
Koncert pro klavír č. 4 G dur op. 58
Koncert pro klavír č. 5 Es dur op. 73

Hra zpaměti je podmínkou ve všech třech kolech.

*3. kolo soutěže bude probíhat ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo i možnost konání 3. kola za doprovodu klavíru. Případná změna bude zveřejněna na webu www.beethovenuvhradec.cz nejpozději do konce dubna 2021.

Harmonogram

16. června (zámek Hradec nad Moravicí)
13.00–17.00 — Registrace soutěžících
17.30 — Soutěžní losování
18.30 — Zahajovací koncert
Účinkují Eliška Novotná — klavír, Jiří Hanousek — violoncello, Karel Dohnal — klarinet
Program L. van Beethoven, J. Brahms

17. června (zámek Hradec nad Moravicí) od 9.00 — 1. kolo

18. června (zámek Hradec nad Moravicí) od 9.00 — 2. kolo

19. června (Dům kultury města Ostravy) od 10.00 zkouška finalistů s orchestrem

20. června (zámek Hradec nad Moravicí) od 15.00 — 3. kolo (za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava)

Porota

Předsedkyně
Eliška Novotná — Česká republika

Členové poroty
Arta Arnicane — Lotyšsko, Švýcarsko
Nataša Veljković – Srbsko, Rakousko
Magdalena Lisak — Polsko
David Mareček — Česká republika

Hlavní ceny

1. cena – 50.000 Kč
2. cena – 30.000 Kč
3. cena – 20.000 Kč

Mimořádné ceny

CENA MATICE SLEZSKÉ
5000 Kč pro nejlepšího soutěžícího z České republiky.

CENA MĚSTA HRADEC NAD MORAVICÍ
5000 Kč za nejlepší interpretaci koncertu ve 3. kole.

CENA UMĚLECKÉ AGENTURY PRESTO PRO JEDNOHO Z FINALISTŮ
Klavírní recitál pořádaný v rámci Cyklu komorních koncertů 2021/2022 v Českém rozhlase Ostrava.

CENA HUDEBNÍHO NAKLADATELSTVÍ BÄRENREITER PRAHA PRO FINALISTY SOUTĚŽE
První vydání Koncertu č. 2 Es dur pro klavír a orchestr Johanna Josepha Röslera.

Soutěžní porota může některou z cen neudělit. V případě udělení více stejných cen má porota právo finanční částku rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné.

Ubytování

Ubytování si soutěžící zajistí a uhradí sami. V Hradci nad Moravicí a blízké Opavě je několik hotelů a penzionů v různých cenových relacích. Pořadatel nepřejímá odpovědnost za nezletilé kandidáty, neodpovídá za eventuálně vzniklé škody.

Tipy na ubytování najdete na stránkách Turistického informačního centra Hradce nad Moravicí.

Pořadatelé
Za finanční podpory
Partneři
Mediální partneři