Pro soutěžící

58. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec je vyhlášen pro obor klavír.

Soutěž je určena interpretům do 32 let (včetně). Všechna soutěžní kola jsou přístupná veřejnosti, kandidáti nehrají anonymně. V průběhu soutěže mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy, které může pořadatel využít k propagačním účelům bez dalšího souhlasu kandidáta. Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.

Soutěž se uskuteční od 8. do 12. června 2022 v Opavě (1. a 2. kolo v Minoritském klášteru) a Ostravě (3. kolo v Domě kultury města Ostravy).

58. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec pořádá Beethovenův Hradec, z. s. a Základní umělecká škola, Opava, p. o. za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky, Nadace život umělce a dalších sponzorů.

Přihláška

Zájemci o účast v soutěži vyplní webovou přihlášku, která musí být doplněna fotografií a potvrzením o zaplacení vstupního poplatku. Z kapacitních důvodů bude do soutěže akceptováno prvních 45 přihlášek.

Vstupní poplatek

Soutěžící uhradí vstupní poplatek 1 600 Kč (nebo 65 EUR) nejpozději do 10. dubna 2022.

Název banky Fio banka, a.s.
Název příjemce Beethovenův Hradec, z. s.
Číslo účtu 2901490376/2010
Variabilní symbol uvést datum narození ve formátu ddmmrrrr (např. 01021995).
Zpráva pro příjemce BH 2022 — jméno soutěžícího (např. BH 2022— Petr Novák).
Jméno soutěžícího a účel platby by měly být uvedeny.

Vstupní poplatek je nevratný.

Repertoár

1. kolo trvání kola max. 15 minut.
a) Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga (volný výběr z Dobře temperovaného klavíru — 1. a 2. díl)
b) Franz Liszt: Etuda podle vlastního výběru

2. kolo trvání kola 35 – 45 minut
a) Ludwig van Beethoven: libovolná sonáta (celé dílo, soutěžící nemusí respektovat repetice v expozici)
b) Reprezentativní skladba/skladby (i výběr z cyklu) napsaná v 19., 20. nebo 21. století

3. kolo* Jeden z koncertů pro klavír a orchestr Ludwiga van Beethovena:
Koncert pro klavír č. 1 C dur op. 15
Koncert pro klavír č. 2 B dur op. 19
Koncert pro klavír č. 3 c moll op. 37
Koncert pro klavír č. 4 G dur op. 58
Koncert pro klavír č. 5 Es dur op. 73

Hra zpaměti je podmínkou ve všech třech kolech.

*3. kolo soutěže bude probíhat ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo i možnost konání 3. kola za doprovodu klavíru. Případná změna bude zveřejněna na webu www.beethovenuvhradec.cz nejpozději do konce dubna 2021.

Harmonogram

| 8. června (sál Minoritského kláštera, Opava)
13.00—17.00 hod. — registrace soutěžících
17.15 hod. — soutěžní losování
18.00 hod. — Zahajovací koncert
Účinkují: Eliška Novotná — klavír, Jiří Hanousek — violoncello, Karel Dohnal — klarinet
Program:
Ch. M. Widor: Introduction and Rondo op. 72 pro klarinet a klavír   
J. Brahms: Trio a moll op. 114 pro klarinet, violoncello a klavír   
L. van Beethoven: Sedm variací Es dur pro violoncello a klavír   
L. van Beethoven: Trio B dur op. 11 pro klarinet, violoncello a klavír   

| 9. června (sál Minoritského kláštera, Opava )
od 8.00 hod. — 1. kolo

| 10. června (sál Minoritského kláštera, Opava)
od 8.00 hod. — 2. kolo

| 11. června (Dům kultury města Ostravy, Ostrava)
od 13.00 hod. zkouška finalistů s orchestrem

| 12. června (Dům kultury města Ostravy, Ostrava)
od 15.00 hod. — 3. kolo (za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava)

Porota

Předsedkyně
Eliška Novotná — Česká republika

Členové poroty
Arta Arnicane — Lotyšsko, Švýcarsko
Nataša Veljković – Srbsko, Rakousko
Magdalena Lisak — Polsko
David Mareček — Česká republika

Hlavní ceny

1. cena – 50.000 Kč
2. cena – 30.000 Kč
3. cena – 20.000 Kč

Mimořádné ceny

CENA DĚKANA FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
5000 Kč

CENA MATICE SLEZSKÉ
5000 Kč pro nejlepšího soutěžícího z České republiky.

CENA UMĚLECKÉ AGENTURY PRESTO PRO JEDNOHO Z FINALISTŮ
Klavírní recitál pořádaný v rámci Cyklu komorních koncertů 2022/2023 v Národním divadle Moravskoslezském.

CENA HUDEBNÍHO NAKLADATELSTVÍ BÄRENREITER PRAHA PRO FINALISTY SOUTĚŽE
První vydání Koncertu č. 2 Es dur pro klavír a orchestr Johanna Josepha Röslera.

Soutěžní porota může některou z cen neudělit. V případě udělení více stejných cen má porota právo finanční částku rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné.

Ubytování

Ubytování si soutěžící zajistí a uhradí sami. V Opavě je řada hotelů a penzionů v různých cenových relacích. Pořadatel nepřejímá odpovědnost za nezletilé kandidáty, neodpovídá za eventuálně vzniklé škody. Doprava do Ostravy bude pro finalisty zajištěna.

Tipy na ubytování najdete na stránkách Turistického informačního centra.

Pořadatelé
Za finanční podpory
Partneři
Mediální partneři