Pro soutěžící

59. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec je vyhlášen pro obor housle.

Soutěž je určena interpretům do 30 let (včetně). Všechna soutěžní kola jsou přístupná veřejnosti, kandidáti nehrají anonymně. Soutěžící mohou využít nabídku zajištění klavírního doprovodu pořadatelem soutěže. Poplatek za klavírní doprovod činí 40 EUR (nebo 1000 Kč) a hradí se až na místě. V průběhu soutěže mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy, které může pořadatel využít k propagačním účelům bez dalšího souhlasu kandidáta. Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.

Soutěž se uskuteční od 12. do 16. června 2024 (1. a 2. kolo v Minoritském klášteru v Opavě, 3. kolo v kostele sv. Václava v Opavě).

59. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec pořádá Beethovenův Hradec, z. s. a Základní umělecká škola, Opava, p. o. za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky, Nadace život umělce a dalších sponzorů.

Jednací řád poroty 2024

Přihláška

Zájemci o účast v soutěži vyplní do 10. dubna 2024 webovou přihlášku, která musí být doplněna fotografií a potvrzením o zaplacení vstupního poplatku. Z kapacitních důvodů bude do soutěže akceptováno prvních 45 přihlášek.

Vstupní poplatek

Soutěžící uhradí vstupní poplatek 2 000 Kč (nebo 80 EUR) nejpozději do 10. dubna 2024.

Název banky Fio banka, a.s.
Název příjemce Beethovenův Hradec, z. s.
Číslo účtu 2901490376/2010
Variabilní symbol uvést datum narození ve formátu ddmmrrrr (např. 01021995).
Zpráva pro příjemce BH 2024 — jméno soutěžícího (např. BH 2024— Petr Novák).
Jméno soutěžícího a účel platby by měly být uvedeny.

Vstupní poplatek je nevratný.

Repertoár

1. kolo – trvání kola max. 20 minut., hra zpaměti

a) J. S. Bach: 3. a 4. věta z jedné z těchto sonát:
– Siciliano a Presto – Sonáta g moll BWV 1001
– Andante a Allegro – Sonáta a moll BWV 1003
– Largo a Allegro assai – Sonáta C dur BWV 1005
b)  L. van Beethoven: Romance G dur op. 40
c) Capriccio nebo etuda pro sólové housle dle výběru kandidáta

2. kolo – trvání kola max. 45 minut, hra zpaměti, sonátu L. van Beethovena je možné hrát z not

a) W. A. Mozart: 1. věta s kadencí z jednoho z následujících koncertů:
– Koncert G dur KV 216
– Koncert D dur KV 218
– Koncert A dur KV 219
b) L. van Beethoven: jedna ze sonát pro housle a klavír (celá, 1. věta bez repetice)
c) výběr z následujících skladeb:
– P. de Sarasate: Cikánské melodie
– H. Wieniawski: Koncertní polonéza D dur
– N. Paganini: Fantazie Mojžíš
– P. I. Čajkovskij: Valse scherzo
– A. Bazzini: Rej skřítků

3. kolo* – hra zpaměti

Jeden z následujících koncertů:
– Ludwig van Beethoven: Koncert D Dur op. 61
– Petr Iljič Čajkovskij: Koncert D Dur op. 35
– Jean Sibelius: Koncert D moll op. 47
– Antonín Dvořák: Koncert A moll op. 53
– Felix Mendelssohn Bartholdy: Koncert E moll op. 64

*3. kolo soutěže bude probíhat ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo i možnost konání 3. kola za doprovodu klavíru. Případná změna bude zveřejněna na webu www.beethovenuvhradec.cz nejpozději do konce dubna 2024.

Harmonogram

| 12. června
8.00—16.00 hod. — registrace soutěžících (Základní umělecká škola Opava)
17.15 hod. — soutěžní losování (sál Minoritského kláštera, Opava)
18.00 hod. — Zahajovací koncert  (sál Minoritského kláštera, Opava)

| 13. června (sál Minoritského kláštera, Opava )
od 8.00 hod. — 1. kolo

| 14. června (sál Minoritského kláštera, Opava)
od 8.00 hod. — 2. kolo

| 15. června (kino Vesmír, Ostrava)
od 13.00 hod. zkouška finalistů s orchestrem

| 16. června (kostel sv. Václava, Opava)
od 15.00 hod. — 3. kolo (za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava)

Porota

Jiří Vodička – předseda poroty
Herwig Zack (Německo)
Beata Warykiewicz-Siwy (Polsko)
Petr Maceček
Jan Fišer

Hlavní ceny

1. cena – 80.000 Kč
2. cena – 40.000 Kč
3. cena – 20.000 Kč

Mimořádné ceny

CENA DĚKANA FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
Mimořádné ocenění 5 000 Kč za osobitý interpretační výkon

CENA MATICE SLEZSKÉ
5000 Kč pro nejlepšího soutěžícího z České republiky.

CENA UMĚLECKÉ AGENTURY PRESTO PRO JEDNOHO Z FINALISTŮ
Houslový recitál pořádaný v rámci Cyklu komorních koncertů 2024/2025 v Národním divadle Moravskoslezském.

CENA HUDEBNÍHO NAKLADATELSTVÍ BÄRENREITER PRAHA PRO FINALISTY SOUTĚŽE
Urtextové vydání Koncertu a moll pro housle a orchestr op. 53 Antonína Dvořáka.

Soutěžní porota může některou z cen neudělit. V případě udělení více stejných cen má porota právo finanční částku rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné.

Ubytování

Ubytování si soutěžící zajistí a uhradí sami. V Opavě je řada hotelů a penzionů v různých cenových relacích. Pořadatel nepřejímá odpovědnost za nezletilé kandidáty, neodpovídá za eventuálně vzniklé škody.

Tipy na ubytování najdete na stránkách Turistického informačního centra.

Pořadatelé
Za finanční podpory
Partneři
Mediální partneři