Přihláška

  • Uzávěrka přihlášek je 10. dubna 2022.
  • Z kapacitních důvodů je akceptováno maximálně 45 přihlášek. Aktuálně zbývá 34 volných míst.
  • Přijatým kandidátům budou zaslány další informace na e-mail uvedený v přihlášce do 25. dubna 2022.
  • Všechny položky formuláře musí být vyplněny.
  • Povinné přílohy: osobní fotografie a doklad o zaplacení vstupního poplatku.
  • V případě jakýchkoli problémů s vyplněním přihlášky nás kontaktujte na adrese info@beethovenuvhradec.cz.

Osobní údaje

Vyberte kvalitní fotografii ve formátu JPEG vhodnou k reprodukci (max. velikost 6 MB).

Repertoár

Hra zpaměti je podmínkou ve všech třech kolech.

1. kolo

Trvání kola max. 15 minut. Skladby pro klavír sólo.

2. kolo

Trvání kola 35-45 minut. Skladby pro klavír sólo.

3. kolo

Bude probíhat ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Organizátor soutěže si vyhrazuje možnost konání 3. kola za doprovodu klavíru. Případná změna bude zveřejněna na webu nejpozději do konce dubna 2021.

Vyberte potvrzení o zaplacení ve formátu JPEG nebo PDF (max. velikost 6 MB).

Pořadatelé
Za finanční podpory
Partneři
Mediální partneři