Pro soutěžící

60. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec je vyhlášen pro obor violoncello.

Soutěž je určena interpretům do 30 let (včetně). Všechna soutěžní kola jsou přístupná veřejnosti, kandidáti nehrají anonymně. Soutěžící mohou využít nabídku zajištění klavírního doprovodu pořadatelem soutěže. Poplatek za klavírní doprovod činí 80 EUR (nebo 2000 Kč). V průběhu soutěže mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy, které může pořadatel využít k propagačním účelům bez dalšího souhlasu kandidáta. Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.

Soutěž se uskuteční od 10. do 14. června 2025 (1. a 2. kolo v Minoritském klášteru v Opavě, 3. kolo v kostele sv. Václava v Opavě).

60. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec pořádá Beethovenův Hradec, z. s. a Základní umělecká škola, Opava, p. o. za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky, Nadace život umělce a dalších sponzorů.

Přihláška

Zájemci o účast v soutěži vyplní do 9. dubna 2025 webovou přihlášku, která musí být doplněna fotografií a potvrzením o zaplacení vstupního poplatku. Z kapacitních důvodů bude do soutěže akceptováno prvních 35 přihlášek.

Vstupní poplatek

Soutěžící uhradí vstupní poplatek 2 000 Kč (nebo 80 EUR) nejpozději do 9. dubna 2025.

Název banky Fio banka, a.s.
Název příjemce Beethovenův Hradec, z. s.
Číslo účtu 2901490376/2010
Variabilní symbol uvést datum narození ve formátu ddmmrrrr (např. 01021995).
Zpráva pro příjemce BH 2025 — jméno soutěžícího (např. BH 2025 — Petr Novák).
Jméno soutěžícího a účel platby by měly být uvedeny.

Vstupní poplatek je nevratný.

Repertoár

1. kolo – skladby pro violoncello sólo, hra zpaměti, trvání kola max. 15 minut

a) J. S. Bach: Preludium a dvě části z libovolné suity BWV 1007-1012
b) jedna virtuózní etuda:
– D. Popper: Hohe Schule des Violoncellspiels op. 73
– A. Piatti: Caprice op. 25
– M. Bukinik: 4 koncertní etudy

2. kolo – skladby pro violoncello a klavír, hra z not, 1. věta bez repetice, trvání
kola max. 45 minut

a) L. van Beethoven: jedna ze sonát pro violoncello a klavír:
– F dur op. 5, č. 1
– g moll op. 5, č. 2
– A dur op. 69
– C dur op. 102, č. 1
– D dur op. 102, č. 2
b) volný výběr ze skladeb (sonáty, suity) 19. – 20. století

3. kolo* – jedna ze skladeb pro violoncello a orchestr, hra zpaměti

– P. I. Čajkovskij: Variace na rokokové téma op. 33
– A. Dvořák: Koncert h moll op. 104
– B. Martinů: Koncert č. 1
– R. Schumann: Koncert a moll op. 129
– D. Šostakovič: Koncert č. 1 op. 107

*3. kolo soutěže bude probíhat ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo i možnost konání 3. kola za doprovodu klavíru. Případná změna bude zveřejněna na webu www.beethovenuvhradec.cz nejpozději do konce dubna 2025.

Harmonogram

| 10. června
8.00—16.00 hod. — registrace soutěžících (Základní umělecká škola Opava)
17.15 hod. — soutěžní losování (sál Minoritského kláštera, Opava)
18.00 hod. — Zahajovací koncert  (sál Minoritského kláštera, Opava)

| 11. června (sál Minoritského kláštera, Opava )
od 8.00 hod. — 1. kolo

| 12. června (sál Minoritského kláštera, Opava)
od 8.00 hod. — 2. kolo

| 13. června (kino Vesmír, Ostrava)
od 13.00 hod. zkouška finalistů s orchestrem

| 14. června (kostel sv. Václava, Opava)
od 15.00 hod. — 3. kolo (za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava)

Porota

Jiří Hanousek – předseda poroty
Michaela Fukačová – Česká republika, Dánsko
Ramón Jaffé – Lotyšsko, Německo, Izrael
Michal Kaňka – Česka republika
Eugen Prochác – Slovensko

Hlavní ceny

1. cena – 80.000 Kč
2. cena – 40.000 Kč
3. cena – 20.000 Kč

Mimořádné ceny

CENA DĚKANA FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
Mimořádné ocenění 5 000 Kč za osobitý interpretační výkon

CENA MATICE SLEZSKÉ
5000 Kč pro nejlepšího soutěžícího z České republiky.

CENA UMĚLECKÉ AGENTURY PRESTO PRO JEDNOHO Z FINALISTŮ
Houslový recitál pořádaný v rámci Cyklu komorních koncertů 2025/2026 v Národním divadle Moravskoslezském.

CENA HUDEBNÍHO NAKLADATELSTVÍ BÄRENREITER PRAHA PRO FINALISTY SOUTĚŽE
Vydání Slovanských tanců op. 46 Antonína Dvořáka v úpravě pro violoncello a klavír.

Soutěžní porota může některou z cen neudělit. V případě udělení více stejných cen má porota právo finanční částku rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné.

Ubytování

Ubytování si soutěžící zajistí a uhradí sami. V Opavě je řada hotelů a penzionů v různých cenových relacích. Pořadatel nepřejímá odpovědnost za nezletilé kandidáty, neodpovídá za eventuálně vzniklé škody.

Tipy na ubytování najdete na stránkách Turistického informačního centra.

Pořadatelé
Za finanční podpory
Partneři
Mediální partneři