Doprovodný program

Program Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec každoročně doplňuje doprovodný festival. Program festivalu tvoří tři hlavní události, které jsou pořádány samostatnými pořadateli. Jedná se o:

Dílna pro nejmladší skladatele

Skladatelské kurzy pro děti a mládež od 6ti do 16ti let

Dílna pro nejmladší skladatele nabízí kurzy pro mimořádně talentované děti se zájmem o hudební improvizaci a kompozici. Dílnu pořádá Sdružení Q, které podporuje děti a mládež při prvních krůčcích ve skladatelském oboru. Lektorský tým tvoří v převážně pedagogové HF JAMU v Brně a UP v Olomouci. Dramaturgii Dílny tvoří kolektivní workshopy, individuální konzultace, projekt Slyšet jinak a koncerty (koncert lektorů, koncert účastníků Dílny a koncert speciální). Speciálním koncertem bývá Koncert vítězů skladatelské soutěže ZUŠ – a to vždy jednou za tři roky – podle vyhlášení soutěže. Oblíbenou součástí bývá i multimediální projekt Víta Zouhara, Sáry Medkové, Jana Kavana a Ivo Medka s názvem Tastes s projekcí a s vařením a ochutnáváním na jevišti.

Skladatelská soutěž žáků ZUŠ

Koncerty vítězných skladeb skladatelské soutěže žáků ZUŠ ČR pro děti od 6 do 19 let

Do soutěže se zapojují žáci, kteří studují hru na různé hudební nástroje nebo skladbu na základních uměleckých školách ve všech regionech České republiky. Národní soutěže žáků ZUŠ ČR se každoročně účastní tisíce dětí. Obor skladba je do soutěže zařazen každé tři roky. Za celou dobu své existence byla skladatelská soutěž impulsem k tvorbě stovek dětských skladeb pro různá instrumentální obsazení, zpěv, pěvecký sbor, dechové, komorní i symfonické orchestry. Dětská fantazie často objeví netradiční řešení klasických forem nebo využije klasické nástroje či lidský hlas originálním způsobem.

MÚZIÁDA

Koncert talentovaných žáků ZUŠ k poctě vybraného skladatele

Hudební a výtvarná přehlídka talentů Moravskoslezského kraje. Vždy tematicky zaměřený na určitého skladatele. Pořádá Sdružení Múza a ZUŠ Hradec nad Moravicí.

Webové stránky Múziády.

Pořadatelé
Za finanční podpory
Partneři
Mediální partneři