Fotografie finalistů

Do finále postoupila trojice finalistů. Jako první vystoupila Sakura Nakagawa z Japonska, která se představila s Čajkovského Koncertem D dur op. 35, za jehož provedení získala 2. místo. Po ní přišla na pódium rakouská houstistka Katharina Auer, která si pro finále vybrala Dvořákův Koncert a moll op., za něž obdržela 3. místo. Po krátké přestávce vystoupil nejmladší finalista Yungi Kaneko z Německa s Beethovenovým Koncert v D dur op. 61., kterého porota vybrala za vítěze 59. ročníku Beethovenova Hradce.

Finalisty ve finále zachytil Martin Kusyn.

Fotografie z finále

Velké finále 59. ročníku Beethovenova Hradce se konalo v neděli 16. června v kostele sv. Václava. Před porotou, jíž předsedal koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička, se představili tři finalisté – Sakura Nakagawa, Katharina Auer a Yungi Kaneko, kteří odehráli vybraný koncert za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava, kterou dirigoval Stanislav Vavřínek.

Podívejte se na fotografie Martina Kusyna, který zachytil celkovou atmosféru koncertu a mezinárodní porotu.

Výsledky 59. ročníku Beethovenova Hradce

Po velkém finále v kostele sv. Václava v neděli 16. června známe vítěze 59. ročníku soutěže.

Ocenění získali:

  • 1. místo: Yungi Kaneko
  • 2. místo: Sakura Nakagawa
  • 3. místo: Katharina Auer
  • Cena děkana Fakulty umění Ostravské univerzity: Jelin Lee
  • Cena umělecké agentury Presto: Ewa Wetzel

Všichni ocenění získali ještě Cenu nakladatelství Bärenreiter.

Porota dále udělila Cenu Matice Slezské za vynikající klavírní spolupráci MgA. Martině Hájkové a MgA. Alexandrovi Starému.

foto: Martin Kusyn

Fotografie 2. kolo

Do druhé kola postoupilo pouze devět nejlepších houslistů. Čekal je náročný 45 minutový program před pozornou porotou. Do finále byly vybráni tři nejlepší.

Výsledky 2. kola

Gratulujeme všem ke krásným výkonům. Do 3. kola však postupují pouze tři soutěžící:

  • Nakagawa Sakura
  • Auer Katharina
  • Kaneko Yungi

Finále proběhne v neděli 16. června v 15 hodin v kostele sv. Václava za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Fotografie 1. kola

Podívejte se na fotografie z 1. kola soutěže, nahlédněte do zákulisí, na atmosféru soutěžních vystoupení a vyhlášení postupujících do druhého kola.

Fotografie ze slavnostního zahájení

Ve středu 12. června 2024 jsem slavnostně zahájili 59. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec, která je letos věnovaná hře na housle. Podívejte se na fotografie z losování pořadí soutěžích předsedou poroty Jiřím Vodičkou a z následného zahajovacího koncertu Beaty Warykiewicz-Siwy a Magdaleny Duś v zaplněném sále Minoritského kláštera.

Partneři 59. ročníku

59. ročník Beethovenova Hradce proběhne už tento týden od 12. do 16. června!

Soutěž by se nemohla uskutečnit bez našich partnerů a jejich podpory. Děkujeme proto za finanční podporu Moravskoslezskému kraji, Ministerstvu kultury České republiky, městu Opavě, Nadaci život umělce.

Dále děkujeme našim partnerům za podporu, spolupráci a dary pro soutěžící Janáčkově filharmonii Ostrava, Matici Slezské, Umělecké agentuře Presto, OKO – Opavské kulturní organizaci, Fakultě umění Ostravské univerzity, Minoritu Opava, nakladatelství Bärenreiter Praha a Model Group Česká republika.

A za mediální podporu KlasicePlus.

Pořadatelé
Za finanční podpory
Partneři
Mediální partneři