Hodnocení předsedkyně poroty finalistů 58. ročníku

Reflexi finalistů 58. ročníku připravila předsedkyně poroty Eliška Novotná.

Tomáš Vrána patřil k nejlépe hodnoceným kandidátům napříč celou soutěží. Vzhledem k jeho finálové účasti v předchozím ročníku Beethovenovy soutěže bylo zřejmé, že míří k cílům nejvyšším. O tom svědčil i mimořádný repertoár, který se rozhodl pro své vystoupení na soutěži zařadit. Jde především o poslední Beethovenovu klavírní Sonátu op. 111, kterou monumentálním způsobem interpretoval ve druhém kole, a kterou doplnil jedním z „Pohledů na Ježíška“ od Oliviera Messiaena. Klavírní hra Tomáše Vrány byla charakterizovaná jasnou výstavbou skladeb, diferencovaným zvukem, zajímavými interpretačními momenty v preferenci skrytých melodických linií, nosným zvukem a ve finále pak bezchybnou spoluprací s orchestrem po rytmické i zvukové stránce a stylově velmi přesvědčivým provedením Koncertu G dur L. van Beethovena.

Vojtěch Trubač přesvědčil porotu i posluchače především svým výkonem v 1. a 2. kole soutěže. Nezapomenutelný zůstane jeho recitál, který obsahoval skladby z opusu 118 J. Brahmse a Beethovenovu Sonátu op. 57. Vojtěch zaujal jasnou kresbou vedených linií, což zdaleka nebylo v poněkud hlučné akustice Minoritského kláštera samozřejmé. Veškeré detaily jeho interpretace byly zasazeny do celku, disponoval barevným zvukem a širokou dynamickou škálou od měkkých pianissim až po plná fortissima. Jeho hra byla v harmonii, co se týká poměru klidu a vzruchu, což posluchače doslova vtáhlo. Jeho výkon ve finále byl velmi kvalitní, nicméně ve stylovém uchopení spíše poněkud Mozartovský (Vojtěch hrál Beethovenův 4. koncert G dur). Úplné přesvědčivosti nepřispěly ani některé nesouhry s orchestrem.

Satomi Chihara působila od začátku soutěže velmi soustředě až démonicky. Nejvýrazněji oslovila porotu i posluchače během svého recitálu ve 2. kole. To zahájila velmi přesvědčivou interpretací skladby japonského skladatele Akira Miyhoshiho. Beethovenova Sonáta „Les Adieux“ op. 81a byla v jejím podání dotažená ve všech detailech a významech a podobně vnořená do skladby byla Satomi Chihara také při interpretaci Lisztových Variací „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“. Její finálové vystoupení bylo opět velmi zajímavé a široce rozkročené v dynamické rovině. Její snaha uhýbat orchestru v plochách, kde klavír doprovází, ale vedla k méně zajímavému provedení těchto partií a jistou roli ve spolupráci s orchestrem také sehrál fakt, že se jednalo o její první zkušenost vystoupení s doprovodem orchestru.

Reflexe Milana Bátora pro Klasiku plus

Beethovenův Hradec skončil fantastickým triumfem českých klavíristů. První a druhou cenu získali Tomáš Vrána a Vojtěch Trubač

„Trubač působil během svého vystoupení nejvíc v pohodě a dokázal si také ‚svůj‘ okamžik užít.“

„Chihara zahrála ze všech tří finalistů nejvýrazněji. S největší vášní, obrovskou koncentrací, určitým rizikem a odvahou dala do svého projevu úplně všechno.“

„Jako bychom se bez dechu začetli do knihy, z níž nelze přeskočit jediné slovo, působil Vránův projev jako vyprávění, které celý příběh sdělilo s největší komplexností a pravdivostí.

00016

58. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v oboru klavír zná své vítěze. Prestižní soutěžní klání se letos uskutečnilo ve dnech 8. až 12. června v Opavě a Ostravě. Čtyři desítky klavíristů z celé Evropy i Asie byly důkazem, že tato soutěž má dobrý zvuk a přitahuje k sobě pozornost. Vítězem letošního ročníku se stal osmadvacetiletý český klavírista Tomáš Vrána. Druhou cenu získal o tři roky mladší Vojtěch Trubač rovněž z České republiky a třetí cenu obdržela japonská pianistka Satomi Chihara. Oba čeští pianisté jsou z Moravskoslezského kraje, odkud pochází mnoho výrazných hudebních talentů.

Číst více

Rozhovor s Vojtěchem Trubačem

Rozhovor Gabriely Westové s Vojtěchem Trubačem, druhým nejlepším klavíristou soutěže Beethovenův Hradec, pro TV Noe. Poslechněte si, jaké zkušenosti a zážitky mu přinesla účast na mezinárodní soutěži.

Fotografie z finále / Photography of Finals

Finále 58. Beethovenova Hradce proběhlo 12. června 2022 v Domě kultury města Ostravy. Gratulujeme vítězům i všem účastníkům soutěže za jejich skvělé výkony. / 58th Beethoven’s Hradec finals took place on 12 June 2022 in The House of Culture of the City Ostrava. We congratulate to winners and all competitors for their great performances.

Výsledky finále 58. ročníku / Results of the finals of 58th year

Už známe vítěze 58. ročníku Beethovenova Hradce! / We already know the winners of 58th Beethoven’s Hradec!

  • Tomáš Vrána – 1. místo, cena Matice slezské a cena agentury Presto / 1st prize, The Matice slezská prize and Presto Art Agency prize
  • Vojtěch Trubač – 2. místo, cena ředitele ZUŠ – recitál na klavírním festivalu / 2nd prize, The director of Basic Art School Opava – a concert on piano festival
  • Satomi Chihara – 3. místo / 3rd prize
Tomáš Vrána, Satomi Chihara, Vojtěch Trubač

Dále byly uděleny ceny: / Other prizes:

  • Všichni finalisté obdrželi cenu nakladatelství Bärenreiter. / All finalists got The Bärenreiter Praha Prize.
  • Dusan Sretovic: čestné uznání a cena poroty / Honourable Mention of the Jury and The Jury prize
  • Pavol Praženica: čestné uznání a cena děkana Fakulty umění Ostravské univerzity / Honourable Mention of the Jury and The dean of the Faculty of Fine Arts and Music of the Univerzity of Ostrava prize

Všem výhercům gratulujeme! / We congratulate to all winners!

Pavol Praženica, Arta Arnicane, Tomáš Vrána, David Mareček, Eliška Novotná, Satomi Chihara, Vojtěch Trubač, Magdalena Lisak, Nataša Veljković, Dusan Sretovic

Výsledky 2. kola / 2nd round results

Do finále postupují / Competitors which continue into finals:

10 Chihara Satomi
29 Trubač Vojtěch
30 Vrána Tomáš

Gratulujeme! / Congratulations!

Finál se koná 12. června v 15 hodin v Domě kultury města Ostravy. / Finals take place on 12 June at 3 pm in the House of culture of Ostrava.

Druhé kolo / second round

2. kolo soutěže / 2nd round
Sál Minoritského kláštera v Opavě / The hall of the Minorite Monastery in Opava

pátek 10. června / Friday 10 June

9.00 | 26 Strejcová Eva
cca 9.45 | 28 Tomčala Tomáš 
cca 10.30 | 29 Trubač Vojtěch

11.15-11.30 přestávka / pause

11.30 | 30 Vrána Tomáš
cca 12.15 | 3 Boura Daniel

13.00-14.15 přestávka / pause

14.15 | 6 Gaálová Anna
cca 15.00 | 8 Guo Yimao
cca 15.45 | 10 Chihara Satomi

16.30-16.45 přestávka / pause

16.45 | 12 Jírová Marie
cca 17.30 | 14 Lejsek František
cca 18.15 | 16 Martinka Filip

19.00-19.15 přestávka / pause

19.15 | 20 Praženica Pavol
cca 20.00 | 22 Satsuma Kento
cca 20.45 | 24 Stretovic Dusan

cca 21.30 | Porada poroty / Jury meeting
cca. 22.15 | Vyhlášení výsledků / Results announcement

Žádáme účastníky, aby se dostavili do místnosti pro rozehrávání min. 15 minut před svým vystoupením.
Participants are kindly requested to come to the room for practice at least 15 minutes before their performance.

Pořadatelé
Za finanční podpory
Partneři
Mediální partneři