Přesunutí 58. Beethovenova Hradce na rok 2022

58. ročník soutěže, který se měl původně konat v červnu 2020, se bude z důvodu přetrvávající špatné a těžko předvídatelné situace realizovat až v roce 2022. Organizátoři se po pečlivém uvážení různých variant rozhodli přerušit přípravu prestižní soutěže, kterou by nebylo možné realizovat na očekávané mezinárodní úrovni.


Milí mladí klavíristé, vážení kolegové,

ráda bych připojila několik slov ke zprávě o opětovném odložení Beethovenovy klavírní soutěže v Hradci nad Moravicí. O důvodech přeložení soutěžního klání vás informoval pořadatel akce, nicméně jsou zřejmé a souvisí s velkou nejistotou spojenou s kulturním, společenským a vzdělávacím provozem v nejbližších měsících. Doufali jsme, že po první vlně pandemie bude možné se vrátit do zaběhnutých kolejí a k běžným aktivitám, bohužel se tak nestalo. Vím, v jakých obtížných podmínkách nyní pracujete, a chápu, že příprava na mezinárodní soutěž mohla být jedním z mála motivačních momentů těchto dní. Pokud jste se těšili do Hradce nad Moravicí a pracovali na soutěžním programu, vězte, že vaše snaha nevyjde naprázdno, naopak vše, co jste vstřebávali v průběhu přípravy, jistě zúročíte a posune vás to ve vašem pianistickém vývoji. Zachovejte soutěži přízeň, pevně věřím, že se v červnu 2022 setkáme.

Eliška Novotná, předsedkyně poroty


Více informací o důvodech, které vedly pořadatele k rozhodnutí soutěž přesunout se dočtete v tiskové zprávě.

Pořadatelé
Za finanční podpory
Partneři
Mediální partneři