Soutěž

58. Mezinárodní interpretační soutěž

Beethovenův Hradec 2020

58. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v oboru klavír pořádá Beethovenův Hradec, z. s. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem — správou zámku Hradec nad Moravicí za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky a dalších sponzorů.

Soutěž je určena interpretům do 30 let (včetně). Všechna soutěžní kola jsou přístupná veřejnosti, kandidáti nehrají anonymně. V průběhu soutěže mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy, které může pořadatel využít k propagačním účelům bez dalšího souhlasu kandidáta. Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.

Soutěž se koná ve dnech 23. — 27. června 2020 na zámku Hradec nad Moravicí, kde na pozvání knížecí rodiny Lichnovských pobývala řada významných osobností, např. v letech 1806 a 1811 Ludwig van Beethoven, v letech 1846 a 1848 Franz Liszt. Finální kolo proběhne v prostorách Slezského divadla v Opavě.


Přihláška

Zájemci o účast v soutěži se přihlásí přes webovou přihlášku, která musí být doplněna fotografií fotografií a potvrzením o zaplacení vstupního poplatku. Uzávěrka přihlášek je 23. dubna 2020. Do 7. května 2020 budou přijatým kandidátům zaslány informace na e-mail uvedený v přihlášce. Z kapacitních důvodů bude do soutěže akceptováno prvních 45 přihlášek.


Vstupní poplatek

Soutěžící uhradí vstupní poplatek 1600 Kč (nebo 65 EUR) nejpozději do 23. dubna 2020.

Název banky: Fio banka, a.s.
Název příjemce: Beethovenův Hradec, z. s.
Číslo účtu: 2901490376 / 2010
Variabilní symbol: uvést datum narození ve formátu ddmmrrrr (např. 01021995)
Zpráva pro příjemce: BH 2020 – jméno soutěžícího (např. BH 2020 – Petr Novák)

Jméno soutěžícího a účel platby by měly být uvedeny. Vstupní poplatek je nevratný


Ubytování

Ubytování si soutěžící zajistí a uhradí sami. V Hradci nad Moravicí a blízké Opavě je několik hotelů a penzionů v různých cenových relacích. Pořadatel nepřejímá odpovědnost za nezletilé kandidáty, neodpovídá za eventuálně vzniklé škody.


Program

23. června (zámek Hradec nad Moravicí)
13.00 – 17.00 hod.: Registrace soutěžících
17.30 hod.: Soutěžní losování
18.30 hod.: Zahajovací koncert
Účinkují Eliška Novotná — klavír, Jiří Hanousek — violoncello, Karel Dohnal — klarinet
Program L. van Beethoven, J. Brahms

24. června (zámek Hradec nad Moravicí)
od 9.00 hod. — 1. kolo

25. června (zámek Hradec nad Moravicí) od 9.00 hod. — 2. kolo

26. června (Dům kultury města Ostravy) od 10.00 hod. zkouška finalistů s orchestrem

27. června (Slezské divadlo v Opavě) od 15.00 hod. — 3. kolo (za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava)


Porota

Předsedkyně
Eliška Novotná — Česká republika

Členové poroty

Arta Arnicane — Lotyšsko, Švýcarsko

Nataša Veljković - Srbsko, Rakousko

Magdalena Lisak — Polsko

David Mareček — Česká republika


Ceny

1. cena – 50.000 Kč

2. cena – 30.000 Kč

3. cena – 20.000 Kč


Mimořádné ceny

CENA JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA PRO VÍTĚZE
Vystoupení s Janáčkovou filharmonií Ostrava v koncertní sezoně 2021/2022 (Janáčkova filharmonie Ostrava má právo cenu neudělit).

CENA MATICE SLEZSKÉ
5000 Kč pro nejlepšího soutěžícího z České republiky.

CENA MĚSTA HRADEC NAD MORAVICÍ
5000 Kč za nejlepší interpretaci koncertu ve 3. kole.

CENA UMĚLECKÉ AGENTURY PRESTO PRO JEDNOHO Z FINALISTŮ
Klavírní recitál pořádaný v rámci Cyklu komorních koncertů 2020/2021 v Českém rozhlase Ostrava.

CENA HUDEBNÍHO NAKLADATELSTVÍ BÄRENREITER PRAHA PRO FINALISTY SOUTĚŽE
První vydání Koncertu č. 2 Es dur pro klavír a orchestr Johanna Josepha Röslera.

Soutěžní porota může některou z cen neudělit. V případě udělení více stejných cen má porota právo finanční částku rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné.


Repertoár

1. kolo trvání kola max. 15 minut.
a) Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga (volný výběr z Dobře temperovaného klavíru — 1. a 2. díl)
b) Franz Liszt: Etuda podle vlastního výběru
2. kolo trvání kola 35 – 45 minut
a) Ludwig van Beethoven: libovolná sonáta (celé dílo)
b) Reprezentativní skladba/skladby (i výběr z cyklu) napsaná v 19., 20. nebo 21. století
3. kolo* Jeden z koncertů pro klavír a orchestr Ludwiga van Beethovena:
Koncert pro klavír č. 1 C dur op. 15
Koncert pro klavír č. 2 B dur op. 19
Koncert pro klavír č. 3 c moll op. 37
Koncert pro klavír č. 4 G dur op. 58
Koncert pro klavír č. 5 Es dur op. 73

Hra zpaměti je podmínkou ve všech třech kolech.


*3. kolo soutěže bude probíhat ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo i možnost konání 3. kola za doprovodu klavíru. Případná změna bude zveřejněna na webu www.beethovenuvhradec.cz nejpozději do konce dubna 2020.